Komputer z systemem Windows może z czasem zwolnić z powodu nagromadzenia plików śmieci. Mogą to być pliki tymczasowe tworzone przez aplikacje, śmieciowe pliki internetowe, resztki oprogramowania, dzienniki aktualizacji, pamięć podręczna i inne. Taki bałagan nie tylko pożera miejsce w pamięci urządzenia, ale także sprawia, że działa ono wolno i ociężale. Na szczęście w systemie Windows 11 dostępnych jest kilka wbudowanych opcji pozwalających zwolnić miejsce w pamięci masowej poprzez usunięcie tych niepotrzebnych plików. W tym artykule przyjrzymy się kilku przydatnym sposobom czyszczenia plików-śmieci na komputerze z systemem Windows 11.

Powiązane | Jak szybko zresetować system Windows 11 bez utraty plików?

Czym są pliki-śmieci w systemie Windows? Dlaczego warto je czyścić?

Spis treści

 • Czym są pliki-śmieci w systemie Windows? Dlaczego warto je czyścić?
 • Czyszczenie plików śmieci na komputerze z systemem Windows 11
  • Metoda 1- Wyczyść pliki-śmieci za pomocą zaleceń dotyczących czyszczenia
  • Metoda 2- Włącz automatyczne czyszczenie i Zmysł przechowywania w systemie Windows 11
  • Metoda 3- Uruchom narzędzie do czyszczenia dysku w systemie Windows
  • Metoda 4- Wyczyść pliki tymczasowe
   • 1. Usuń pliki tymczasowe w ustawieniach systemu Windows 11
   • 2. Usuń pliki tymczasowe za pomocą Eksploratora plików
   • 3. Usuń pliki tymczasowe za pomocą Wiersza poleceń
  • Metoda 5 - Narzędzia do czyszczenia systemu Windows innych firm, takie jak CCleaner
  • Inne wskazówki dotyczące czyszczenia miejsca w systemie Windows 11
 • Zakończenie

Pliki-śmieci to pliki tymczasowe tworzone przez komputer podczas korzystania z różnych programów i wykonywania różnych zadań. Pliki te są potrzebne przez krótki czas w celu przyspieszenia procesu i z czasem stają się nieistotne.

Ponieważ pliki te zajmują miejsce na dysku, mogą się nagromadzić i spowolnić pracę komputera, zwłaszcza jeśli jest to urządzenie niskiej klasy. Dlatego bezpieczną i dobrą praktyką jest regularne czyszczenie plików-śmieci na komputerze.

Niektóre popularne typy plików-śmieci na komputerze:

 • Pliki tymczasowe: Są to pliki tymczasowe tworzone przez system lub aplikacje w miarę korzystania z nich przez użytkownika. Są one usuwane automatycznie, ale nie zawsze - w takim przypadku można je usunąć ręcznie.
 • Tymczasowe pliki internetowe: Jest to pamięć podręczna przeglądarki, czyli pliki tworzone przez przeglądarkę w celu przyspieszenia wczytywania stron internetowych, które już odwiedziłeś.
 • Miniatury: Miniatury obrazów pomagają w ładowaniu podglądów obrazów i filmów na komputerze. Po ich usunięciu ładowanie obrazów może trwać nieco dłużej. W razie potrzeby system Windows automatycznie je odtworzy.
 • Pozostałości oprogramowania: Pliki tymczasowe i materiały związane z aplikacjami i programami, które zostały już odinstalowane.
 • Pliki dziennika aktualizacji systemu Windows: Podczas aktualizacji system Windows tworzy kilka plików dziennika. Pliki te są niezbędne do rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić po aktualizacji.
 • Pliki kosza: Pliki, które zostały usunięte, ale nadal są przechowywane w koszu. Pomaga to odzyskać przypadkowo usunięte pliki.

Czyszczenie plików-śmieci na komputerze z systemem Windows 11

Metoda 1- Wyczyść pliki-śmieci za pomocą zaleceń czyszczenia

W systemie Windows 11 dostępna jest nowa funkcja o nazwie Zalecenia dotyczące czyszczenia. Podaje ona zalecenia dotyczące zwolnienia miejsca na dysku poprzez wyczyszczenie plików tymczasowych, dużych plików, plików zsynchronizowanych z chmurą oraz nieużywanych aplikacji. Oto, jak z niej korzystać:

 1. Otwórz Ustawienia na swoim komputerze z systemem Windows 11. Możesz to zrobić z menu Start lub naciskając Win + I na klawiaturze.
 2. Na pasku bocznym po lewej stronie wybierz System. Kliknij na Przechowywanie.
 3. Tutaj kliknij polecenie Wyczyść.
 4. Zostanie teraz wykonane skanowanie i zostaną wyświetlone pliki tymczasowe oraz duże i nieużywane pliki, które można wyczyścić, aby zwolnić miejsce w pamięci urządzenia.
 5. Wybierz pliki, które chcesz usunąć, i stuknij przycisk Wyczyść u dołu ekranu.
 6. Ponadto sprawdź i usuń pliki zsynchronizowane z chmurą oraz nieużywane aplikacje na komputerze.

Metoda 2- Włącz automatyczne czyszczenie i Zmysł przechowywania w systemie Windows 11

Zmysł przechowywania to nowoczesne narzędzie do czyszczenia, które zostało po raz pierwszy wprowadzone w systemie Windows 10. Możesz włączyć Zmysł przechowywania w systemie Windows 11, aby zapewnić automatyczne czyszczenie tymczasowych plików systemowych i plików aplikacji, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

 1. Otwórz Ustawienia na komputerze z systemem Windows 11.
 2. Z paska bocznego po lewej stronie wybierz System. Kliknij Przechowywanie.
 3. Teraz stuknij pozycję Zmysł przechowywania.
 4. Zaznacz pole wyboru Zachowaj płynność działania systemu Windows, automatycznie czyszcząc tymczasowe pliki systemu i aplikacji.
 5. Następnie włącz przełącznik dla Zmysłu przechowywania w sekcji Automatyczne czyszczenie zawartości użytkownika.
 6. Skonfiguruj harmonogram czyszczenia, aby uruchamiać funkcję Zmysł przechowywania oraz usuwać pliki z kosza i pobranych plików. Jeśli nie chcesz, aby system Windows automatycznie usuwał pobrane pliki, ustaw tę ostatnią opcję na "Nigdy".
 7. Możesz także stuknąć Uruchom teraz Zm ysł przechowywania, aby zwolnić miejsce na dysku.

Metoda 3- Uruchomienie narzędzia Oczyszczanie dysku w systemie Windows

Wszystkie wersje systemu Windows mają wbudowane narzędzie Oczyszczanie dysku, które pomaga usuwać pliki tymczasowe i inne niepotrzebne pliki. Obejmuje to pliki internetowe, pliki dziennika konfiguracji, pliki optymalizacji dostarczania, pamięć podręczną i inne, które zużywają znaczną część pamięci masowej. Aby z niego skorzystać:

 1. Otwórz menu Start na komputerze z systemem Windows 11 i wyszukaj "Czyszczenie dysku".
 2. W wynikach wyszukiwania kliknij aplikację Czyszczenie dysków.
 3. Z menu rozwijanego wybierz dysk, który chcesz oczyścić, i stuknij przycisk OK.
 4. Narzędzie Oczyszczanie dysku wyświetli teraz pliki, które można usunąć.
 5. Zaznacz pliki, które chcesz usunąć. Następnie kliknij przycisk OK.
 6. Na koniec kliknij Usuń pliki, aby kontynuować.
 7. Ponadto kliknij opcję Wyczyść pliki systemowe.
 8. Następnie ponownie wybierz dysk.
 9. Sprawdź i w razie potrzeby usuń wszystkie pliki.

Metoda 4- Wyczyść pliki tymczasowe

Programy zainstalowane na komputerze tworzą pliki tymczasowe za każdym razem, gdy używasz ich do wykonania zadania. Zazwyczaj pliki te są usuwane automatycznie. Jednak niektóre z nich mogą pozostać w systemie plików, aby zużywać niepotrzebną pamięć.

Aby wyczyścić pliki tymczasowe w systemie Windows 11, wykonaj jedną z trzech podanych poniżej metod:

1. Usuwanie plików tymczasowych w ustawieniach systemu Windows 11

Tak jak w pierwszej metodzie, Zalecenia dotyczące czyszczenia umożliwiają wyczyszczenie plików tymczasowych na komputerze, jak pokazano poniżej:

 1. Otwórz Ustawienia na komputerze z systemem Windows 11. Możesz to zrobić z menu Start lub naciskając Win + I na klawiaturze.
 2. Z paska bocznego po lewej stronie wybierz System. Kliknij na Przechowywanie.
 3. Tu kliknij na Zalecenia dotyczące czyszczenia.
 4. Kliknij na Pliki tymczasowe, aby je rozwinąć.
 5. Zaznacz pliki, które chcesz usunąć, i kliknij przycisk Wyczyść u dołu.

2. Usuwanie plików tymczasowych za pomocą Eksploratora plików

Możesz również wyświetlić i usunąć pliki tymczasowe bezpośrednio z eksploratora plików, wykonując poniższe kroki.

 1. Uruchom program Uruchom, naciskając klawisze Win + R.
 2. Gdy otworzy się okno, wpisz %temp%.
 3. Spowoduje to przejście do folderu zawierającego wszystkie pliki tymczasowe w systemie Windows.
 4. Naciśnij klawisze CTRL + A, aby zaznaczyć wszystkie pliki. Następnie kliknij przycisk Usuń.
 5. Potwierdź monit, jeśli zostaniesz poproszony o nadanie uprawnień administratora.

3. Usuwanie plików tymczasowych za pomocą Wiersza poleceń

Na koniec warto wspomnieć, że Wiersz polecenia oferuje wygodny sposób na usunięcie bałaganu związanego z plikami tymczasowymi. Poniżej opisano sposób korzystania z niego:

 1. Otwórz menu Start i wyszukaj cmd.
 2. Klikamy prawym przyciskiem myszy na Wiersz polecenia i wybieramy Uruchom jako administrator.
 3. Kliknij Tak, gdy zostanie wyświetlony monit o przyznanie uprawnień.
 4. W oknie Wiersz polecenia wpisz del /q/f/s %TEMP% i naciśnij Enter.
 5. To wszystko; teraz pliki tymczasowe zostaną usunięte na komputerze z systemem Windows 11.

Metoda 5- Narzędzia do czyszczenia systemu Windows innych firm, takie jak CCleaner

Kilka narzędzi innych firm umożliwia czyszczenie tymczasowych plików śmieci, resztek oprogramowania i innych niechcianych plików z komputerów z systemem Windows. CCleaner jest jednym z takich popularnych programów, które pomagają dostroić i zoptymalizować komputer.

Wystarczy zainstalować bezpłatną wersję programu CCleaner, przeprowadzić skanowanie i usunąć pliki-śmieci. Wersja bezpłatna powinna wystarczyć większości użytkowników. Jeśli jednak chcesz przeprowadzić gruntowne czyszczenie, możesz skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej wersji profesjonalnej.

Możesz także skorzystać z innych alternatyw, takich jak Wise Disk Cleaner, IObit Advanced SystemCare, AVG PC TuneUp i inne.

Inne wskazówki dotyczące czyszczenia miejsca w systemie Windows 11

 • Opróżnij kosz: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę kosza i stuknij opcję Opróżnij kosz.
 • Usuń stare kopie zapasowe systemu Windows: Otwórz Eksploratora plików i przejdź na dysk, na którym zainstalowany jest system operacyjny. Znajdź folder "Windows.old" i usuń go, aby usunąć kopie zapasowe starych systemów Windows.
 • Odinstaluj nieużywane aplikacje: Przejdź do Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje i funkcje i usuń aplikacje, które nie są Ci potrzebne.
 • Wyczyść dane i pamięć podręczną przeglądarki: Wykonaj kroki podane w naszym przewodniku, aby wyczyścić pamięć podręczną na komputerze z systemem Windows.

Powiązane | 7 sposobów na przyspieszenie systemu Windows 11 i poprawienie jego wydajności

Zakończenie

Oto kilka szybkich i łatwych metod czyszczenia plików śmieci w systemie Windows 11. Mam nadzieję, że pomoże Ci to w łatwy sposób usunąć niechcianą pamięć podręczną i pliki tymczasowe z komputera. Wbudowane zalecenia dotyczące czyszczenia i Zmysł przechowywania wystarczą większości użytkowników, ale ci, którzy chcą zaoszczędzić każdy skrawek miejsca, mogą przejść do innych metod. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt.

Możesz również śledzić nas, aby uzyskać najnowsze wiadomości techniczne w Google News, porady i wskazówki, recenzje smartfonów i gadżetów, dołączyć do Grupy Telegram GadgetsToUse lub subskrybować kanał Youtube GadgetsToUse, aby uzyskać najnowsze recenzje.